ทำไมการผลิตกล่องพลาสติก บรรจุภัณฑ์ ต้องมี ISO9001 คืออะไร ISO

เป็นคำที่เราได้ยินกันมานานแต่รู้หรือป่าวว่ามันย่อมาจากอะไร ISO ย่อมาจากคำว่า International Organization for Standardization เป็นองค์กรสากลทำหน้าที่เกี่ยวกับการกำหนดหรือปรับมาตรฐานนานาชาติเกือบทุก ชนิดประเภท เพื่อให้ประเทศต่างๆ ในโลกสามารถใช้มาตรฐานเดียวกันได้

iso-9001

ผลิตกล่องพลาสติก blister pack บรรจุภัณฑ์พลาสติก

บรรจุภัณฑ์พลาสติก Blister package

ผลิตกล่องพลาสติก ไดคัท กล่องพลาสติก ขึ้นรูป บรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์พลาสติก Di cut package

ISO 9001:2008 iso-9001 ISO 9000 คือ มาตรฐานสากลสำหรับระบบบริหารงานคุณภาพอันเกี่ยวกับการจัดการทางด้านคุณภาพ และการประกันคุณภาพ เป็นระบบบริหารประกันคุณภาพขั้นพื้นฐานที่มีความมุ่งหมายที่จะให้ระบบคุณภาพ เท่าเทียมกันระหว่างองค์กรต่างๆและประเทศต่างๆ

ISO 9000 ประกอบด้วย

 • ISO 9000 :2005 ระบบบริหารงานคุณภาพ : หลักการพื้นฐานและคำศัพท์
 • ISO 9001:2008 ระบบบริหารงานคุณภาพ : ข้อกำหนด
 • ISO 9004:2009 ระบบบริหารงานคุณภาพ : แนวทางสำหรับปรับปรุงสมรรถนะ

ในตอนนี้เรากำลังจะก้าวเข้าสู่ ISO 9001:2008 ระบบบริหารงานคุณภาพ : ข้อกำหนด เป็นหัวใจสำคัญของระบบ เพราะจะต้องนำไปปฏิบัติและนำไปพิจารณาเพื่อตรวจประเมิน

โครงสร้างของมาตรฐานISO 9001:2008 มีโครงสร้างพื้นฐาน สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องวงจรการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง คือ P-D-C-A

 • P=Plan = วางแผน
 • D=Do = ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
 • C=Check = ตรวจสอบ
 • A=Action = ปรับปรุง,แก้ไข

หลักการที่จะทำให้การบริหารงานระบบคุณภาพประสบผลสำเร็จ คือ หลักการบริหารงานคุณภาพ 8 ประการ

 1. องค์กรที่ให้ความสำคัญแก่ลูกค้า : องค์กรต้องพึ่งพิงลูกค้าเพื่อความอยู่รอด ดังนั้นจึงควรทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าทั้งในส่วนปัจจุบันและอนาคต และทำให้บรรลุความต้องการเหล่านั้น
 2. ความเป็นผู้นำ : ผู้นำเป็นผู้กำหนดความเป็นเอกภาพของวัตถุประสงค์และทิศทางขององค์กร สนับสนุนให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมและส่งเสริมการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ด้วย
 3. การมีส่วนร่วมของบุคลากร : พนักงานทุกระดับถือเป็นหัวใจสำคัญขององค์กรและการให้ความร่วมมืออย่างเต็ม ที่และเต็มความสามารถของพนักงานทุกคน ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร
 4. การบริหารเชิงกระบวนการ : ผลลัพท์ที่ต้องการสามารถบรรลุได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อทรัพยากรและ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้รับการบริหารจัดการอย่างเป็นกระบวนการ
 5. การบริหารเป็นระบบ : การทำความเข้าใจ และการบริหารการจัดการกระบวนการต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์ต่อกันเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร
 6. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง : การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องควรได้รับการกำหนดให้เป็นวัตถุประสงค์ถาวรขององค์กร
 7. การตัดสินจากข้อมูลที่เป็นจริง : การตัดสินใจที่ทรงประสิทธิภาพ ควรดำเนินการบนพื้นฐานของการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ
 8. ความสัมพันธ์กับผู้ขายเพื่อประโยชน์ร่วม : องค์กรและผู้ส่งมอบต่างต้องพึ่งพาอาศัยกันและการมีความสัมพันธ์ในเชิงผู้ เกื้อกูลผลประโยชน์จะช่วยส่งเสริมความสามารถในการสร้างคุณค่าของทั้งสองฝ่าย

 

ถาม: บรรจุภัณฑ์พลาสติก.com สินค้ามีอะไรบ้าง

ตอบ: บริษัทฯ เป็นโรงงานที่ผลิตกล่องพลาสติก บรรจุภัณฑ์พลาสติก ใส่สินค้า ไม่กว่าจะเป็น กล่องพลาสติก ใส่อาหาร กล่องพลาสติกไดคัท (Die cut) กล่องพลาสติกทรงกระบอก (Tube Packaging) กล่องพลาสติกบลิสเตอร์ (Blister Pack) กล่องพลาสติกแวคคั่ม (Vacuum) กล่องพลาสติก แบบสไลด์ (Slide Pack) ถาดพลาสติก (Plastic Tray) กล่องแคลมเชลล์ (Clamshell box) และอื่นๆ ท่านสามารถดูรายละเอียดได้จากหน้า ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

ถาม: บรรจุภัณฑ์พลาสติกมีจำหน่ายเป็นการทั่วไปที่ลูกค้าสามารถซื้อไปได้เลยหรือไม่

ตอบ: บริษัท ไทยพลาสติกแพค อินดัสทรี จำกัด มีสินค้า 2 กลุ่ม ได้แก่สินค้าที่มีจำหน่ายเป็นการทั่วไป เช่น กล่องใส่ขนม กล่องใส่อาหาร กล่องใส่สินค้า เป็นต้น อย่างไรก็ตามสินค้าบางชนิดเป็นสินค้าที่เป็นขนาดหรือลายพิมพ์เฉพาะสำหรับลูกค้าที่สั่งผลิตตามคำสั่งซื้อซึ่งมิได้มีจำหน่ายเป็นการทั่วไป ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ถาม: ไทยพลาสติกแพค อินดัสทรี มีการส่งสินค้าไปต่างประเทศหรือไม่

ตอบ: ทางบริษัทสามารถจัดส่งสินค้า กล่องพลาสติก บรรจุภัณฑ์พลาสติก ไปต่างประเทศด้วย ทั้งนี้จะมีค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าเพิ่มขึ้น ซึ่งทางลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะส่งทาง เรือ หรือทางเครื่องบิน และการจัดส่งแบบด่วนพิเศษโดยบริษัทขนส่งเป็นบริษัทชั้นนำต่างๆ เช่น DHL, Fedex, TNT เป็นต้น

ถาม: สินค้าแต่ละชนิดมีราคาเท่าไหร่

ตอบ: ราคาของสินค้าแต่ละชนิดนั้น ขึ้นอยู่กับแบบของ กล่องพลาสติก แบบของภาพที่จะพิมพ์ และจำนวนการผลิต ทั้งนี้ ท่านลูกค้าสามารถสอบถามได้จากพนักงานขายของเรา หรือติดต่อทางอีเมลได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. อย่างไรก็ตาม ราคาที่แจ้งยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ถาม: สามารถพิมพ์ลาย หรือ โลโก้ลงบน กล่องพลาสติก หรือ บรรจุภัณฑ์พลาสติก ได้หรือไม่

ตอบ: ลูกค้าสามารถพิมพ์ลาย โลโก้สินค้า หรือแม้กระทั่งรูปภาพลงบน กล่องพลาสติก หรือ บรรจุภัณฑ์พลาสติก ของท่านได้ ขึ้นอยู่กับประเภทของกล่อง

ถาม: ระยะเวลาในการผลิตขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง

ตอบ: ระยะเวลาการผลิต กล่องพลาสติก บรรจุภัณฑ์พลาสติก ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยและใช้เวลาไม่เท่ากัน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ, จำนวนการผลิต, ขั้นตอนในการผลิต ซึ่งตามปกติแล้วถ้าสินค้าจำนวนไม่มาก จะใช้เวลาประมาณ 10-20 วัน นับตั้งแต่วันสรุปแบบและได้รับคำสั่งซื้อ ถ้าสินค้าจำนวนมาก ก็จะใช้เวลามากขึ้นเช่นกัน

ถาม: ขั้นตอนการสั่งซื้อเป็นอย่างไรบ้าง

ตอบ:

1. ลูกค้าระบุรหัสและชื่อสินค้าให้ทางบริษัทฯ ทราบพร้อมจำนวนและแบบพิมพ์ เพื่อให้ทางบริษัทฯ ประเมินราคา
2. บริษัทและลูกค้าตกลงราคา, รายละเอียดการชำระเงิน, ระยะเวลาการผลิต
3. บริษัททำภาพ graphic ให้ลูกค้าดูเพื่อประกอบการตัดสินใจ
4. บริษัทฯ ทำตัวอย่างจริงพร้อมลายพิมพ์ (ถ้ามี) หรือ ดิจิตอลปรู๊ฟ เพื่อให้ลูกค้าอนุมัติ
5. ลูกค้าส่งใบสั่งซื้อให้ทางบริษัทฯ พร้อมเอกสารดังต่อไปนี้

 • หลักฐานการจ่ายมัดจำ (ถ้ามี),
 • ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20),
 • ใบเปิดหน้าบัญชี, แผนที่

6. บริษัทฯ ผลิตสินค้าตามกำหนดระยะเวลาการผลิตและส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า
7. ลูกค้าชำระค่าสินค้าตามที่ได้ตกลงไว้

ถาม: ทางบริษัทสามารถผลิตตัวอย่างสินค้าให้ดูก่อนได้หรือไม่

ตอบ: ทางบริษัทสามารถผลิตให้ลูกค้าได้ แต่จะมีค่าใช้จ่ายในการทำโมลในการขึ้นแบบ และค่าใช้จ่ายในการทำเพลทพิมพ์สีออฟเซต หากลูกค้ายืนยันการสั่งซื้อกับทางบริษัท บริษัทจะหักส่วนลดคืนให้ลูกค้าจากยอดสั่งซื้อสินค้าตามจำนวนที่บริษัทได้เก็บจากลูกค้าเป็นค่าตัวอย่าง

ถาม: มีขั้นตอนการชำระเงินอย่างไรบ้าง

ตอบ: รูปแบบการชำระเงินของลูกค้าขึ้นอยู่กับการประเมินฐานะทางการเงินของบริษัท ซึ่งจะมีตั้งแต่การเก็บเงินค่ามัดจำ 50% และชำระเงินสดส่วนที่เหลือเมื่อส่งสินค้า (ลูกค้าใหม่), ชำระเป็นเงินสดเมื่อของส่ง, ชำระเงินครบถ้วนก่อนส่งมอบสินค้า (สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด), การให้เครดิตลูกค้า (สำหรับลูกค้าที่ผ่านการพิจารณาฐานะทางการเงิน) และ การชำระด้วยบัตรเครดิต

ถาม: เมื่อชำระค่าสินค้าแก่บริษัท ลูกค้ามีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% หรือไม่

ตอบ: ลูกค้าไม่มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เนื่องจากการซื้อสินค้าจากบริษัทถือเป็นสัญญาซื้อขาย มิใช่สัญญาจ้างทำของ ตามคำสั่งของกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528 (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

ถาม: บริษัท ไทยพลาสติกแพค อินดัสทรี จำกัด อยู่ที่ไหน

ตอบ: ลูกค้าสามารถดูที่อยู่ของบริษัทได้ที่ ติดต่อ contact us

ถาม: ทางบริษัทมีตำแหน่งพิกัด GPS หรือไม่

ตอบ: GPS Coordinate : N13.631023, E100.520222

ถาม: บริษัทมีพลาสติกแบบใดบ้าง

ตอบ: บริษัท ไทยพลาสติกแพค อินดัสทรี จำกัด มีพลาสติกไว้ให้ลูกค้าเลือกสรรมากมาย ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า ว่าต้องการพลาสติกแบบใด จุดประสงค์ใด

ถาม: ทางบริษัทมีสินค้าในสต็อกหรือไม่

ตอบ: เราเป็นโรงงานผู้ผลิตกล่องพลาสติกโดยตรง เราไม่มีสินค้าในสต็อก ลูกค้าสามารถสั่งผลิตได้ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ

ถาม: สินค้าที่สั่งทำต้องมีการขึ้นโมลหรือไม่

ตอบ: สินค้าขึ้นรูป ต้องมีการขึ้นโมล เพื่อใช้ในการขึ้นรูปพลาสติก ราคาโมลขึ้นอยู่กับขนาดของกล่องพลาสติกที่ลูกค้าต้องการสั่งผลิต หากสั่งสินค้าจำนวนมาก ทางบริษัทจะไม่คิดค่าทำโมล แล้วลูกค้ายังสามารถใช้โมลในการผลิตครั้งต่อไปอีกด้วย

ถาม: พลาสติกแต่ละชนิดมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง

ตอบ: พลาสติก PS พื้นผิวแข็งเรียบมัน ทนต่อการแตก หรือเกิดรอยรั่ว

         พลาสติก PP ทนต่อความร้อน น้ำมัน และ กันความชื้นได้ดีเยี่ยม เข้าไมโครเวฟได้

         พลาสติก PVC เนื้อใส เหนียว ทนทาน และ กันความชื้อได้ดี

ถาม: ทางบริษัทมีสินค้าผลิตเหลือไว้จำหน่ายให้ลูกค้าหรือไม่

ตอบ: ทางเรามีสินค้าเหลือจากการผลิตครับ ซึ่งทางลูกค้าสามารถโทรเช็คกับทางบริษัทเราได้ครับว่ามีแบบตามที่ต้องการหรือไม่

 

Thai Plastic Pack Industry Co.,Ltd.

TPPI คือ โรงงานผลิตกล่องพลาสติกผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภท Rigid PVC, PP และ PET  ด้วยกรรมวิธี Thermoforming หรือ Vacuum Forming  สำหรับสินค้าอุปโภค และบริโภค ไม่ว่าจะเป็น กล่องพลาสติกใส, กล่องพลาสติกพิมพ์ลายสี่สี, กล่อง พีพี, กล่องดิสเพลย์, กล่องพลาสติกไดคัทรูปทรงต่างๆ, บลิสเตอร์แพค (blister pack), บลิสเตอร์แพค แคลมเชลล์ (clamshell packaging), บลิสตอร์สไลด์แพค (slide pack), บลิสเตอร์แพคการ์ด (sealed or carded blister pack), บลิสตอร์แพค ปั้มโลโก้, ถาดสินค้าพลาสติก หรือ กล่องบรรจุ(box insert), ถาดใส่สินค้าพลาสติก สำหรับจัดเรียงบนชั้นวางสินค้า (shelf ready packaging), ถาดใส่สินค้าดิสเพลย์, ถาดใส่สินค้าพลาสติกปั้มโลโก้, กล่องอาหาร พลาสติก, บรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร, แม้กระทั่งป้ายสินค้า ที่ทำจากวัสดุพลาสติก, และ วอบเบลอร์ เป็นต้น
นโยบายหลักขององค์กร คือการพัฒนาคุณภาพสินค้าและการบริการให้แก่ลูกค้า ด้วยราคาที่เป็นธรรม โดยส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพของกำลังการผลิตและบุคคลากรให้มีทัศนคติที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ และความซื่อสัตย์ มุ่งเห็นถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

ผลิตกล่องพลาสติก blister pack บรรจุภัณฑ์พลาสติก

กล่องพลาสติก บลิสเตอร์แพค

ติดต่อ หนังสือรับรอง

 

 

ผลิตกล่องพลาสติก ไดคัท กล่องพลาสติก ขึ้นรูป บรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์พลาสติก Di cut package

      

ลูกค้าสามารถชำระสินค้าค่ามัดจำ, ค่าใช้จ่ายและค่าสินค้าได้โดยวิธีดังต่อไปนี้ 

 • ชำระที่ บริษัท ไทยพลาสติกแพค อินดัสทรี จำกัด
 • ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชีผ่านธนาคาร หรือ ATM 

 ชื่อบัญชี: บริษัท ไทยพลาสติกแพค อินดัสทรี จำกัด

ธนาคาร สาขา ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี
กสิกรไทย บิ๊กซี สุขสวัสดิ์ กระแสรายวัน 388-1-01183-1
กสิกรไทย บิ๊กซี สุขสวัสดิ์ ออมทรัพย์ 388-2-97052-2
 • ให้ทางบริษัทฯ จัดส่งพนักงานไป ณ สถานที่ที่ลูกค้ากำหนด
 • ชำระด้วยบัตรเครดิตออนไลน์ ผ่านระบบ PaySbuy รับบัตร VISA, Master card, American Express หรือ บัญชี PaySbuy โดยลูกค้าระบุจำนวนเงินที่ต้องการชำระ แล้วคลิ๊กที่ปุ่ม PaySbuy

โรงงานผลิตกล่องพลาสติก

กล่องพลาสติก แคลมเชล

คุณสามารถแจ้งการชำระเงินได้ 2 วิธี ดังนี้

วิธีที่หนึ่ง - คุณสามารถแจ้งการโอนเงินผ่านทางอีเมล์ โดยตั้งหัวข้ออีเมล์ (Subject) ว่า "ยืนยันการชำระเงิน "ชื่อสินค้า" โดยระบุรายละเอียด ดังนี้

 • ชื่อ - นามสกุล
 • เบอร์โทรศัพท์
 • ธนาคารที่โอน
 • หมายเลขการสั่งซื้อ
 • จำนวนเงินที่โอน
 • วันที่โอน
 • เวลาที่โอน
 • พร้อมกับแนบหลักฐานการชำระเงิน ใบ Pay In หรือ สลิปการโอนเงิน ในรูปแบบของนามสกุล PDF หรือ JPEG เท่านั้น

ส่งรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดมายัง บริษัท ไทยพลาสติกแพค อินดัสทรี จำกัด เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลทั้งหมด และทำการตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะโทรศัพท์ยืนยันการสั่งซื้อสินค้าในขั้นตอนถัดไป

วิธีที่สอง - คุณสามารถแฟกซ์ข้อมูลตามที่ระบุไว้ในวิธีที่สองพร้อมกับใบ Pay In หรือ สลิปการโอนเงิน สแกนแล้วส่งอีเมล์มาที่ อีเมล์ฝ่ายขาย

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า 

 • ฟรี!! ค่าจัดส่งสินค้าสำหรับลูกค้าที่มียอดสั่งซื้อตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไปในต่อ 1 รหัสสินค้า หรือ มีจำนวนสินค้า ตั้งแต่ 5,000 ขึ้นไป
 • บริษัท จะจัดส่งสินค้าภายใน 1 วันทำการ หลังจากที่ได้ตรวจสอบการชำระเงินตามใบสั่งซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หรือ โอนเงินครบถ้วนแล้ว
 • ล็อตสินค้าที่จัดส่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้กับลูกค้าตั้งแต่ มีการสั่งซื้อ ตามจำนวนงวดสินค้า ที่ตกลงไว้ในใบสั่งซื้อ
 • เงื่อนไขการจัดส่งสินค้านี้ ใช้ได้เฉพาะการซื้อขายภายในประเทศไทยเท่านั้น
 • สำหรับการจัดส่งในต่างประเทศ ค่าขนส่งคิดตามน้ำหนักและวิธีการขนส่งตามจริง

ผลิตกล่องพลาสติก blister pack บรรจุภัณฑ์พลาสติก

กล่องพลาสติก บลิสเตอร์แพค

ผลิตกล่องพลาสติก ไดคัท กล่องพลาสติก ขึ้นรูป บรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์พลาสติก Di cut package

 

เกร็ดความรู้: บรรจุภัณฑ์พลาสติก.com

คุณสมบัติของ กล่องบรรจุภัณฑ์

 • ป้องกันหรือเพิ่มความทนทาน 

  ไม่ให้ผลิตภัณฑ์แปรสภาพ หรือฉีกขาดง่าย สินค้าจึงมีสภาพใหม่สดอยู่ในตลาดได้นาน

 • การจัดจำหน่ายและการกระจาย 

  การตั้งโชว์กล่องบรรจุภัณฑ์ และการกระจายต้องทนต่อขนส่ง และการจัดเก็บ ด้วยต้นทุนสมเหตุสมผล ไม่เกิดรอยขูดขีด / ชำรุด ตั้งแต่จุดผลิตและบรรจุจนถึงมือ ผู้บริโภค 

 • การส่งเสริมการขาย 

  การออกแบบให้สะดุดตา และจัดวางข้อมูลที่เหมาะสม จะเกิดประโยชน์ช่วยจูงใจผู้บริโภค เสริมพลังการแข่งขัน ช่วยคุมควบต้นทุนและประหยัด

 • การบรรจุภัณฑ์สินค้า 

  หากมองในแง่การออกแบบ การวางตัวบรรจุภัณฑ์โครงสร้างที่กลมกลื่นกับสินค้า หรือเอื้ออำนวยความสะดวกในการหิ้ว – ถือกลับบ้าน ช่วยเพิ่มอัตราความเร็วในการผลิตที่ต้องการ ต้นทุนการบรรจุภัณฑ์ต่ำหรือสมเหตุสมผล

 • เพิ่มยอดขาย 

  เนื่องจากในตลาดมีสินค้าและคู่แข่งเพิ่มขึ้นตลอดเวลา หากบรรจุภัณฑ์ของสินค้าใดได้รับการออกแบบเป็นอย่างดี จะสามารถดึงดูดตา ดึงดูดใจผู้บริโภคและก่อให้เกิดการซื้อในที่สุด รวมทั้งการลดต้นทุนการผลิต

สั่งทำกล่องบรรจุภัณฑ์

 • ขั้นต่ำการผลิต 

  กล่องไดคัท รับที่ 1,000 ชิ้นขึ้นไป ถ้ามีด้านใดด้านหนึ่งยาวกว่า 15 ซม. หากถ้าเป็นกล่องที่เล็กกว่า รับที่ 2,000 ชิ้นขึ้นไป

  กล่องแวคคั่ม ทุกชนิดรับที่ 5,000 ชิ้นขึ้นไป แต่ถ้าเป็นกล่องพลาสติกชนิดพิเศษจะต้องดูขั้นต่ำอีกเป็นกรณีเนื่องจากต้องสั่งรีดแผ่นพิเศษ

 • ระยะเวลา 

  ปกติจะผลิตที่ไม่เกิน 14 วัน แต่ถ้าจำนวนเยอะมากๆ หรือเคสเร่งด่วน สามารถคุยเป็นกรณีพิเศษ 

 • สิ่งที่ต้องเตรียม

  ถ้าเป็นงานกล่องพลาสติกไดคัท จะรับเป็นไฟล์ AI (illustrator) แต่ถ้าหากเป็น กล่องพลาสติกขึ้นรูป จะรับเป็นรูปภาพ หรือไฟล์จากโปรแกรม CAD ชนิดต่างๆ

 • การชำระสินค้า 

  ทางเราจะมีการเก็บมัดจำ 50% จากยอดทั้งหมดที่รวมภาษีแล้ว (VAT 7%) แต่หากต้องการเครดิต กรณีที่เป็นองค์กร หน่วยงานราชการ หรือ อื่นๆ ลูกค้าสามารถคุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายเราเพื่อเสนอขอเครดิตได้ซึ่งจะเป็นกรณีไป

 • เงื่อนไขขอดูสินค้าตัวอย่าง 

  สำหรับลูกค้าที่สั่งผลิตกับเราแล้ว โดยมีการมัดจำเข้ามาแล้ว เราจะทำตัวอย่างให้ฟรีในจำนวนที่เหมาะสม  กรณีที่ต้องการดูวัสดุตัวอย่างสามารถเข้ามาพูดคุยและชมสินค้าจริงที่โรงงานได้เลย

  

1. โทรหาเรา

มือถือ. 096-646-4424,
081-919-0436
หรือติดต่อทาง อีเมล์:info@thaiplasticpack.com
หรือ
LINE : @thaiplasticpack

(มี@นำหน้า) 

 

2. รับใบเสนอราคา

 

สอบถามรายละเอียดสินค้าที่ต้องการ

โอนเงินมัดจำ 50 % ของราคาสินค้า รวม VAT พร้อมแนบเอกสาร

  

3. รับผลงานคุณภาพ

 

ลูกค้าสามารถพิมพ์ลาย โลโก้สินค้า หรือแม้กระทั่งรูปภาพลงบน กล่องพลาสติก หรือ บรรจุภัณฑ์พลาสติก ของท่านได้ ขึ้นอยู่กับประเภทของกล่อง  

**รับงานภายใน 7 วัน

ชำระสินค้า บรรจุภัณฑ์ 

หมวดหมู่กล่องบรรจุภัณฑ์

 กล่องบรรจุภัณฑ์ อาหาร

กล่องบรรจุภัณฑ์ ความงาม

กล่องบรรจุภัณฑ์ เครื่องนุ่งหุ่ม

กล่องบรรจุภัณฑ์ สินค้าไอที

กล่องบรรจุภัณฑ์ เครื่องเขียน

กล่องบรรจุภัณฑ์ ของพรีเมี่ยม

ถาดพลาสติก

กล่องบรรจุภัณฑ์ อื่นๆ

Thaiplasticspack template designed by Kanumchan Rainy Gogo